Når er det på tide å bytte det elektriske anlegget?

Et gammelt og overbelastet elektrisk anlegg kan være en brannfelle. Her er noen tegn på at det kan være lurt å oppgradere det elektriske anlegget i boligen:

  1. Alder på anlegget: Levetiden på et elektrisk anlegg er rundt 25 – 30 år. Har du altså et eldre elektrisk anlegg enn fra slutten av 80-tallet, må du regne med at blant annet isolasjonen rundt ledninger nå begynner å bli svekket. Da kan det være på tide med et nytt el-anlegg.
  2. Anlegget er overbelastet: Tegn på overbelastning er blant annet når sikringene er varme eller at de ofte går, lyspærer som blinker eller at du ser gnistring i stikkontakter når du setter i støpselet. Dette kan ofte tyde på at det er på tide å skifte ut hele eller deler av det elektriske anlegget.
  3. Undersøk sikringsskapet: Hører du lyder som knitring fra sikringsskapet? Lukter det svidd? Kjenner du at sikringene er varme eller ser du tydelige brennmerker på strømlederne? Dette er også tegn på at det er på tide å bytte el-anlegg. Har du gamle skrusikringer er det også trolig behov for en renovering.

Foto: SG

Fordeler med å bytte elektrisk anlegg

Dersom du har et gammelt anlegg eller skal bygge om boligen din, kan det være lurt med et nytt elektrisk anlegg. Dette gir også noen klare fordeler som:

 

  • Økt sikkerhet: Med et nytt el-anlegg vil du ha bedre beskyttelse mot brann og andre farer som kan oppstå ved jordfeil, overbelastning eller kortslutning.
  • Bedre funksjonalitet: Et el-anlegg som er dimensjonert til dagens forbruk gir også mer kapasitet til å håndtere endringer i strømforbruk, uten at man trenger å oppleve sikringer som går.
  • Økt boligverdi: Et nytt elektrisk anlegg vil også øke verdien på boligen din.

Pris for nytt elektrisk anlegg

Prisen for et nytt elektrisk anlegg er avhengig av blant annet størrelsen på anlegget, hva som skal installeres og tilgjengeligheten til anlegget. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

Tilsyn av elektrisk anlegg

Som boligeier har du ansvar for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. Vi utfører både el-sjekk og el-kontroll av ditt el-anlegg. En el-sjekk er en overordnet sjekk av det elektriske anlegget, for å oppdage feil som kan føre til brann. Her blir det utført stikkprøver, samt sjekket grundigere ved mistanke om at noe er feil. El-kontroll er en mer omfattende gjennomgang av det elektriske anlegget. Rapporten du får fra oss ved en el-kontroll kan du også sende til forsikringsselskap for å redusere forsikringspremien.

Ønsker du hjelp med ditt elektriske anlegg?

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker hjelp med tilsyn av det elektriske anlegget eller hvis du har behov for å bytte elektrisk anlegg.