Lokale elektrikere med maritim ekspertise

Å utføre elektrikerarbeid på sjøen eller til sjøfartøy krever spesialkompetanse og erfaring. At den blå næringa i øyregionen har gitt oss tillit og ser viktigheten av lokal kompetanse, er vi stolte og ydmyke over. Nettopp derfor bør du velge oss.

Maritim elektro og elektronikk

Som totalleverandør av elektrotjenester til maritime fartøy utfører vi alt fra nye installasjoner i sjøfartøy som bygges på et av regionens skipsverft, til service- og reparasjonstjenester mens båten ligger til kai.

Videre leverer vi montering og vedlikehold av elektronikk innenfor kategoriene sporing, alarm og varsling, kommunikasjon med mer:

  • Navigasjon
  • Kommunikasjon
  • Satellitt/bredbånd
  • Nødkommunikasjon
  • Dataanlegg
  • Overvåkingsanlegg
  • Fiskeleting
  • Fangstkontroll

Akvakultur

Det er mye utstyr som krever strøm på havbruk, og det stilles høye krav til holdbarhet, kapasitet og redundans. Vi utfører installasjon, service og reparasjon på merder og andre typer oppdrettsanlegg i sjøen. Og har gode referanser og langsiktige kundeforhold som bekrefter vår leveringsdyktighet.

Vi bistår gjennom hele prosessen

Skal du bygge nytt eller har behov for jevnlige servicer på maritimt fartøy eller anlegg har vi fagkompetansen og erfaringen til å bistå.