11.10.2023

Nyhet! Bygg kan få Enova-støtte ved energieffektivisering

Enova har nå åpnet for å gi investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden i eksisterende yrkesbygg med mer enn 20 %.

Spar energi og kostnader i drift av bygg

Ved å gjøre eksisterende bygg mer energieffektive, kan det samlede energiforbruket reduseres betydelig. Dette bidrar til reduksjon i klimagassutslippene samtidig som eiendomsbesittere vil kunne oppleve kostnadsbesparelser og økt eiendomsverdi.

Foto: SG

Eksempler på energieffektivisering

 • Energistyringssystemer
 • Varmestyring
 • Lysstyring
 • Utskifting til LED-belysning
 • Solcelleanlegg
 • Ventilasjon- og oppvarming

Foto: SG

Stort potensiale

Potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygg er enormt.
NVE anslår at boliger og næringsbygg kan spare mer enn 20 TWh strøm gjennom lønnsomme energieffektiviseringstiltak.
Solceller på tak kan bidra med ytterligere 10 TWh.

Enovastøtte gjennom energieffektiviseringstiltak

Enova kan gi investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden i eksisterende yrkesbygg med mer enn 20 %. Programmet er særlig relevant for bygninger som har et stort potensial for forbedring av energistandard, som typisk eldre og energikrevende bygg. Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak som skal gjennomføres i bygget. Alle energitiltak som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes.

Med kompetanse og erfaring kan vi bistå med energieffektiviseringstiltak som:

 1. Energistyringssystemer
 2. Varmestyring
 3. Lysstyring
 4. Utskifting til LED-belysning:
  Ved å installere energieffektive LED-lys reduseres energiforbruket på belysning betydelig, samtidig som menneskene i bygget kan oppleve økt komfort på grunn av riktigere belysning.
 5. Solcelleanlegg:
  Med et solcelleanlegg kan bygget bli helt eller delvis forsynt med fornybar energi og redusere avhengigheten av strømnettet.
 6. Ventilasjon og oppvarming:
  Varme- og ventilasjonsanlegg med et godt styringssystem sørger for frisk luft og riktig temperatur tilpasset byggets bruk.

Litt fakta rundt den nye Enovastøtten til bygg

Hvem kan få støtte?

Hvem kan få støtte?

 • Eiere og leietakere av yrkesbygg kan søke. Yrkesbygg vil si et bygg eller del av bygg som er offentlig eller privat eid og som ikke benyttes til boligformål.
 • Bygget må være energimerket for å søke.
 • Søker må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund.
 • Rådgivere og lignende kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Les mer om støtten på enova.no

Hvilke kostnader kan støttes?

Hvilke kostnader kan støttes?

 • Støtten fra Enova kan dekke inntil 30%, og maksimalt 10 000 000 kr, av prosjektets kostnader.
 • Søknader prioriteres basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring.

Beskrivelse av hvilke kostnader Enova støtter, finnes i dokumentet «virkemiddel investeringsstøtte» på enova.no.

Har du energityver i bygget ditt?

Er du bygningseier og klar over at det er et høyt energibruk i den daglige driften i bygget?
Du ønsker antakelig ikke at nedskjæringer i energibruken skal minske komforten for menneskene i bygget, men vet at noe bør gjøres.

Vi kan hjelpe med å finne kilder i bygget som ikke driftes optimalt, og fører til unødvendig bruk av energi. Energityver er ulike energikrevende kilder som ikke er avslått, når folk ikke er tilstede i bygget, eksempelvis varme, kjøling, lys, m.m.

Vi hjelper deg med installasjon av energieffektiviserende løsninger

Kontakt oss for en uforpliktende prat.