23.10.2023

Energieffektivisering, belysning og solcelle for borettslag og sameier

I mange borettslag og sameier kan strømmen brukes smartere. Enova har endelig åpnet for å gi investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energitilstanden i borettslag og sameier, og regjeringen legger
til rette for at strømkunder i borettslag og flermannsboliger kan dele på egenprodusert strøm.

Spar energi og kostnader ved smartere strømbruk

En rapport fra Norges boligbyggelag (NBBL) viser at det kan spares 1,5 terrawattimer i norske borettslag og sameier frem mot 2030, hvis det foretas energieffektiviserende tiltak. Energibesparende grep gagner utvilsomt miljøet, men kan også ha flere fordeler for beboerne, både økonomisk, miljømessig og komfortmessig.

Foto: SG

Eksempler på energieffektivisering

 • Tidsstyring
 • Lysstyring
 • Utskifting til LED-belysning
 • Solcelleanlegg
 • Varmestyring

Smartere energibruk

Det handler om å bruke strømmen smartere. Et borettslag eller sameie har ofte større fellesarealer som gang, garasjeanlegg, boder, loft, og kanskje felles oppholdsrom? En måte å bruke strømmen smartere kan være å bytte gammel belysning i fellesarealer til mer moderne LED-belysning og tidsstyring, slik at lyset kun slås på når det er bevegelse i rommet.

Merk at utskifting til LED vil bli nødvendig som følge av EUs RoHS-direktiv. Les mer i boksen under.

NYHET! Enova har åpnet for å kunne gi støtte til forbedring av energitilstand i borettslag og boligsameier. Les mer i boksen under.

Produser egen strøm

Mange boligsameier og borettslag har store takflater, og med solceller over et stort område kan det dekke mye av strømforbruket i bygget.

NYHET! Regjeringen legger nå til rette for at strømkunder i borettslag og flermannsboliger kan dele på egenprodusert strøm. Forskriftsendringene gjør at nettkunder på samme eiendom kan slippe nettleie og avgifter for forbruk av strøm de selv produserer, for eksempel med solcellepaneler.

El-sikkerhet med faste årskontroller

Styrer i borettslag og sameier er pålagt å få gjennomført og dokumentert kontroller på det elektriske anlegget. Dette gir trygghet for beboere, og forutsigbarhet for styret og behov for eventuelt vedlikehold. Vi tilbyr en rekke årskontroller, som alle imøtekommer krav fra det lokale el-tilsynet, brannvesen og forsikringsselskaper.

Vi har lang erfaring med el-installasjoner i borettslag og sameier, og kan bistå dere med:

 • Brannalarm
 • Nødlys
 • Internkontroll / El-kontroll
 • Adgangskontroll og porttelefon
 • Elbil-ladere eller felles ladeanlegg
 • Belysning, og utskifting til LED
 • Lysstyring
 • Varmeløsninger
 • Solcelle

Litt fakta rundt den nye Enovastøtten og utfasingen av gamle lyskilder

Enova-støtte til forbedring av energitilstand

Enova-støtte til forbedring av energitilstand

Enova kan gi støtte til borettslag, boligsameier og andre boligselskap for å investere i energitiltak.

Støtteordningen er særlig relevant for bygninger som har et betydelig potensial for forbedring av energistandard. Støtten fra Enova kan dekke inntil 30 prosent av kostnadene, og maksimalt 10 millioner kroner. Det er konkurranse om støttemidlene.

Les mer på enova.no
Beskrivelse av hvilke kostnader Enova støtter, finnes i dokumentet «virkemiddel investeringsstøtte» på enova.no.

RoHS-direktivet = på tide å bytte til led-belysning

RoHS-direktivet = på tide å bytte til led-belysning

RoHS er et EU-direktiv som har til hensikt å begrense bruken av farlige stoffer, blant annet i elektriske produkter. Som følge av direktivet er det nå forbudt å produsere lyskilder som inneholder kvikksølv. De nye reglene gjelder nesten alle små, kompakte lyskilder, som dere trolig har i fellesarealer.

 

Kontakt oss for en uforpliktende prat.

Vi hjelper dere med installasjon av energieffektiviserende løsninger eller andre el-installasjoner.