Nye el-biler.jpg

Som miljøfyrtårn er El-Konsult forpliktet til å tenke miljø også ved nyinvesteringer. Vi har to Nissan E-NV200 i bilparken fra før og vært fornøyd med disse, på tross av begrenset rekkevidde. Når rekkevidden ble betydelig forbedret i den nye modellen ble valget lett. Tre nye el-biler innkjøpt og ferdig profilert. Det begynner å bli ladekø hos oss nå, men det bør vel være løsbart?