Miljøavtrykk2017.PNG

Som Miljøfyrtårn må El-Konsult levere en miljørapport hvert år. Her må vi registrere hvordan vi påvirker det ytre miljø mht drivstoff, energiforbruk, og avfallshåndtering. I tillegg er det stort fokus på vårt arbeid med indre arbeidsmiljø og sykefravær. Vi må rapportere gjennomførte tiltak og sette oss mål for neste års miljøarbeid. 

El-Konsult sitt miljøavtrykk for 2017 ble 84,43 tonn CO2. 

Det er kjøring med servicebil od derav forbruk av diesel som er vår store driver til forbruk av CO og utgjør over 85% av vårt avtrykk. Dette har vi tenkt å gjøre noe med! Men stadig ny teknologi innen El-biler og rekkevidde har vi besluttet å investere i 3 stk nye El-varebiler med levering i juni 2018. 

El-Konsult har fra før 3 stk El-biler og  fra sommeren vil 6 av El-Konsult sine 22 varebiler være helelektrisk. 

Dette gleder vi oss veldig til og har stor tro på at dette vil gå fint mht vår drift.

Miljøfyrtårn.png