Det knives om å vinne en Popsocket i Kahooten "Kan du bli en elektriker eller automtiker?"

Det knives om å vinne en Popsocket i Kahooten "Kan du bli en elektriker eller automtiker?"

I går kveld var El-Konsult deltaker på Fillan skole sitt temamøte for foreldre og elever på 9. og 10. trinn. Gjennom innlegg etterfulgt av informasjonsstand var vi med på å vise fram hva lokalt næringsliv har å tilby kommende generasjon av interessante yrker og mulige utdanningsvalg.

Vi framsnakka yrkesfag generelt og elektrofag spesielt. Ifølge en undersøkelse NHO har gjort er fagbrev mer etterspurt i arbeidsmarkedet enn mastergrad og at spesielt elektrikere og automatikere er veldig ettertraktet. Mange yrker er nå truet at robotisering, mens det gir våre automatikere flere og  svært interessante arbeidsoppgaver! 

Velger du elektrofag velger du et trygt yrke med en variert og spennende arbeidsdag med god lønn! Så hva er det å spekulere på?

Lykke til alle sammen med utdanningsvalget!