Investering i pallereoler og reoler for tromler gjør at vi etter hvert får et godt system for lagring av tyngre materiell. Dette gjør oss i stand til å lagerføre grove kabler og annet plasskrevende materiell som medfører at vi kan serve våre havbruks- og maritime kunder enda bedre!

Vi gleder oss til å få alt på plass!