Vi har utvidet vår kompetanse til å bli en komplett tilbyder innen maritim elektro og maritim elektronikk! At den blå næringa her ute gir oss tillit og ser viktigheten av at et lokalt og lokaleid firma satser er vi stolt og ydmyk over.