Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Miljøfyrtårn

El-Konsult AS er sertifisert som miljøfyrtårn!

På Hitra og Frøya er det bare noen få bedrifter som har denne sertifiseringen - så dette er vi veldig stolte av!

Hva er Miljøfyrtårn?

Som Miljøfyrtårn må man dokumentere sin miljøinnsats og vise at man tar samfunnsansvar. Dette innebærer at det må jobbes systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Kravene som må innfris er bransjetilpasset og disse går like mye på krav til arbeidsmiljø som til hvordan man påvirker ytre miljø.

Eksempler på krav som må innfris er alt fra om det finnes treningstilbud til ansatte, tilgjengelig verneutstyr og førstehjelpsutstyr, hvordan vi sorterer avfall og registrering av energi- og dieselforbruk.

Bo er miljøansvarlig

El-Konsult har en egen miljøansvarlig, Bo Kristensen, som sammen med daglig leder og resten av de ansatte har arbeidet med prosjektet. I februar fikk vi besøk av en sertifisør fra stiftelsen som kontrollerte at vi fylte kravene. Etter en gjennomgang av rutiner internt, intervju av montører og lærlinger, samt et besøk ut på et prosjekt, ble vi godkjent som Miljøfyrtårn.

Sertifiseringen er gyldig i 3 år og for å bli resertifisert må man årlig levere an miljørapport, samt dokumentere forbedring.

Sertifisering er viktig - mange av våre kunder stiller krav til miljøsertifisering

Flere og flere av våre kunder stiller krav til miljøsertifisering eller at vi må dokumentere på annet vis at vi har satt ting i system. Sertifiseringen gjør anbudsprosesser mye enklere, da vi nå kan vise til at vi er Miljøfyrtårn.

Som seriøs næringsaktør har man selvsagt et fungerende internkontrollsystem, men å gå igjennom en slik prosess gjør at man blir tvunget til å se alt i et miljøperspektiv og det har vært veldig nyttig og lærerikt.

Feiring med kake

Vibeke Knutshaug fikk denne uka overlevert et flott bevis av Hitra Kommunes Miljøfyrtårnkoordinator, Ida Aamold Nesset og fredag 24.03.17 ble alle ansatte samlet til kake og feiring.